top of page

Läpimurto Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka koskettaa Dig-it Digital & Intelligent™, DiLED® ja DiPOINT® toimintojamme.

 

Sivu päivitetty 23.5.2018

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Läpimurto Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Läpimurto Oy

co / Dig-it Digital & Intelligent™, DiLED® ja DiPOINT®

Osoite: Kivikonlaita 38, 00940 Helsinki (1.6.2018 alkaen)

Muut yhteystiedot: +358443004915, asiakaspalvelu@lapimurto.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Marko Ertunc

Postiosoite: Kivikonlaita 38, 00940 Helsinki (1.6.2018 alkaen)

Sähköpostiosoite: etu.sukunimi@lapimurto.fi

 

3. Rekisterin nimi

Läpimurto Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Läpimurto Oy:n (Dig-it Digital & Intelligent, DiLED ja DiPOINT) asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöitä tai työntekijöitä, rekisterinpitäjään yhteydessä olleita henkilöitä,  Läpimurto Oy:n (Dig-it Digital & Intelligent, DiLED ja DiPOINT): verkkosivuston vierailijoita tai markkinointiluvan antaneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

  • Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.

  • Ostotapahtuma- ja asiointitiedot Infradexin sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, sekä yhteydenotot Infradexin työntekijöihin ja palveluihin sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Henkilöltä itseltään yhteydenoton yhteydessä, palveluun rekisteröidyttäessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

  • Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutukset

Voimme siirtää tietojasi yhtistyökumppaneillemme.

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Saatamme joissakin tilanteissa (esim. tilanteissa joissa palveluntarjoajamme palvelimet sijaitsevat EU tai ETA alueen ulkopuolella) kuitenkin joutua siirtämään keräämiämme henkilötietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä ole todettu riittäväksi Euroopan Komission puolesta (tällaisia maita ovat esimerkiksi USA).

Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Kaikki tietosi ovat turvassa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@lapimurto.fi otsikolla “Henkilön etunimi sukunimi – henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

VASTUSTAMISOIKEUS

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

POISTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpanoa varten, jotta voimme toimittaa hankkimasi palvelun. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUUTUS JA MARKKINOINTIKIELTO

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

11. Yksityisyydensuoja 23.5.2018

Kunnioitamme yksityisyyttäsi. Lue lisää kirjoittamastamme yksityisyydensuojalausunnosta alla.

Sieltä löydät tietoa sivuston käyttämistä evästeistä, mitä ne ovat ja kuinka ne helpottavat vuorovaikutustamme ja kuinka voit itse hallita niiden käyttöä

12. Kunnioitamme yksityisyyttäsi

Läpimurto Oy kunnioittaa yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. Tässä yksityisyydensuojalausunnossa käytetty termi “henkilötieto” tarkoittaa muun muassa seuraavia tietoja: nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, internet-palveluntarjoaja, internet -protokollaosoite, puhelinnumero tai muu henkilöä koskeva tieto, jonka olet toimittanut tai joka sinusta on kerätty soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämä yksityisyydensuojalausunto kertoo yksityisyydensuojakäytännöistämme sekä siitä, kuinka voit vaikuttaa sinulta verkossa kerättäviin tietoihin ja niiden käyttöön.

 

13. Soveltaminen

Siirtymällä tälle sivustolle ja käyttämällä sitä hyväksyt myös tämän yksityisyydensuojalausunnon periaatteet. Jos et hyväksy näitä periaatteita, lopeta tämän sivuston käyttö.

 

14. Anonyymi käyttö

Suurin osa tämän sivuston sivuista on tarkoitettu tiedonhankkimis- ja tiedottamistarkoituksiin ja voit käyttää sivustoa ilman, että sinun tarvitsee paljastaa henkilöllisyyttäsi tai antaa Läpimurto Oy:lle mitään henkilötietoja itsestäsi. Joissain tapauksissa Läpimurto Oy tarvitsee kuitenkin tietoja sinusta tämän sivuston käytön yhteydessä.

 

15. Verkkosivujen käyttäjien tunnistus evästeiden avulla

Itse luovuttamiesi tietojen lisäksi Läpimurto Oy saattaa kerätä sinua koskevia tietoja automaattisten tiedonkeruuvälineiden avulla vieraillessasi meidän verkkosivustolla. Tällaisia automaattisia tietojenkeruuvälineitä ovat mm. evästeet (“cookies”) ja muut yleisesti käytetyt tiedonkeruuvälineet.

Evästeet ovat tietoja, jotka ovat tallentuneet tietokoneesi kovalevylle tai selaimelle, eivätkä tälle sivustolle. Nämä automaattiset tiedonkeruuvälineet keräävät tiettyjä vakiotietoja, kuten selaimen tyyppi ja kieli, sivuston käyttöajat ja sen verkkosivun osoite, jolta saavuit tälle sivustolle. Tiedonkeruuvälineet saattavat tallentaa myös käyttämäsi internet-yhteyden osoitteen (IP-osoite), tietoja sivustolta lukemistasi sivuista, valitsemistasi linkeistä ja muusta sivuston käytöstäsi. IP-osoite on numerosarja, jonka tietokoneesi saa automaattisesti aina kun käytät internetiä. Osoite antaa verkkopalvelimille mahdollisuuden paikantaa ja tunnistaa tietokoneesi. Tietokoneet käyttävät IP-osoitteita, kun ne viestivät internetin kautta. Tämä mahdollistaa verkkosivujen selaamisen ja ostosten tekemisen verkossa. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Evästeiden käyttö on sinulle myös hyödyllistä. Evästeiden käyttäminen poistaa muun muassa tarpeen antaa salasanasi useita kertoja palvelun käytön aikana.

 

Mikäli et halua ottaa vastaan evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä koneellesi, voit tehdä web-selaimeesi evästeiden eston, mikäli selaimesi sen mahdollistaa. Evästeiden poistaminen voi kuitenkin aiheuttaa toimintahäiriöitä sivuston käytössä. Läpimurto Oy saattaa käyttää näitä automaattisia tiedonkeruuvälineitä myös tietyissä Läpimurto Oy:n

lähettämissä sähköposteissa ja näin kerätä tietoja automatisoidusti, kun avaat sähköpostin tai napsautat saamassasi sähköpostissa olevaa linkkiä.

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää verkkopalvelun teknisen toteutuksen ja käytön varmistamiseksi, sekä tietoturvasta huolehtimiseksi. Lisäksi tietoja voidaan käyttää Läpimurto Oy:n palvelujen kehittämistä, asiakassuhteen hoitamista sekä Läpimurto Oy:n palvelujen markkinoimista varten.

 

16. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet evästeisiin

Voit tyhjentää selaimesi asetuksista evästehistorian, jolloin selaimesi tallentamat evästiedot poistuvat. Tämä toimenpide ei estä uusien evästetietojen muodostumista seuraavalla käyntikerralla.

Mikäli et halua ottaa vastaan evästeitä tai haluat ilmoituksen silloin, kun niitä ollaan siirtämässä koneellesi, voit tehdä web-selaimeesi evästeiden eston, mikäli selaimesi sen mahdollistaa. Evästeiden poistaminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä sivuston käytössä.

 

Verkkoselaimissa on usein mahdollista estää kolmansilta osapuolilta tulevat evästeet. Tällöin selain ei hyväksy muista kuin suoraan käytettävästä palvelusta tulevia evästeitä. Voit estää kolmansien osapuolten evästeet kokonaan tai yrityskohtaisesti myös Your Online Choices -sivuston kautta.

 

17. Henkilötietojen turvallinen säilyttäminen

Suhtaudumme vakavasti meihin kohdistamaasi luottamukseen. Läpimurto Oy pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään luvattoman pääsyn tämän sivuston kautta antamiisi henkilötietoihin ja estämään niiden sopimattoman käytön. Käytämme erityisen luottamuksellisten tietojen, kuten luottokorttitietojen, keräämisessä ja siirtämisessä SSL-salausta (Secure Sockets Layer). SSL-salaus on suunniteltu tekemään siirrettävistä tiedoista lukukelvottomia muille kuin meille. Tämä turvatoimi on käytössä silloin, kun näet joko ehyen avaimen tai suljetun lukon kuvakkeen selainikkunasi alalaidassa tai osoiterivin läheisyydessä (kuvake riippuu käyttämästäsi selaimesta).

 

18. Muutokset tähän yksityisyydensuojalausuntoon

Jos teemme tähän yksityisyydensuojaselosteeseen muutoksia, laitamme muutetun selosteen saataville verkkosivuillemme ja varustamme sen merkinnällä korjauspäivämäärästä. Mikäli teemme selosteeseen olennaisia muutoksia, saatamme tiedottaa sinulle tästä myös muilla tavoin, esim. lähettämällä sähköpostia tai laittamalla tiedotteen asiasta kotisivullemme. Suosittelemme, että tarkastat aika ajoin nämä yksityisyydensuojan periaatteet havaitaksesi mahdolliset muutokset.

 

Kunnioittavin terveisin

Marko Ertunc

Helsingissä 23.5.2018

bottom of page