top of page

Monipuoliset

palvelumme

Olemme digital signage, ulkomainonnan ja esitystekniikan 

asiantuntijayritys. Tarjoamme käyttöönne kattavat palvelumme.

Digital Signage -järjestelmän, esitystekniikan ja digitaalisen ulkomainosverkoston asentaminen

Asennamme digital signage, esitystekniikan ja ulkomainonnan laitteita kahdenkymmenen vuoden kokemuksella.

 • Digital Signage -ohjelmistot

 • Infonäytöt

 • Videoseinät

 • Infokioskit

 • Ulkonäytöt

 • LED-näytöt

 • Kosketusnäytöt

 • Projektorit ja valkokankaat

 • Äänentoistot

 • Tietokoneet

 • Alumiiini-, teräs- ja puurakenteet

Huolto ja ylläpito 

Toimimme kaikille asentamillemme laitteille ja muiden toimittajien asentamille laitteille huolto- sekä ylläpitokumppanina osana järjestelmien mahdollisimman keskeytymätöntä elinkaarta.

Operointi

Digital signage -järjestelmien operointipalvelu jolla vastaamme asiakkaan sisällön päivittämisestä oikeille näytöille, oikeaan aikaan ja oikeassa formaatissa sekä laitekannan ylläpidosta.

Sisällön optimointi

Vastaamme asiakkaan toimittaman sisällön oikeasta resoluutiosta ja 

formaatista sekä tämän tarkistamisesta ennen päivitystä. Tarvittaessa muokkaamme aineistoja niin, että ne ovat vaatimuksien mukaiset.

Kartoitus

 

Digital Signage -järjestelmien lähtökohta on aina asiakkaidemme erilaiset ja yksilölliset tavoitteet sekä tarpeet. Miksi järjestelmää suunnitellaan? Mikä sen funktio on viestinnällisesti ja kaupallisesti? Kuka sitä operoi ja kenelle viestimme? Nämä ovat eräitä kysymyksiä kartoituksessamme.

 

Kartoituksella saavutamme syvällisemmän ymmärryksen

asiakkaan nykytilanteesta ja tulevaisuuden visioista. Asiakas

ymmärtää kartoituksen jälkeen paremmin tavoitteiden toteutumisen edellytykset ja realistiset mahdollisuudet.

 
Kartoituksen tavoitteita voivat olla esimerkiksi

 

 • myynnin lisääminen

 • opastaminen

 • palautteen kerääminen

 • huomion herättäminen

 • asiakkaan pysäyttäminen

 • viihtyvyyden lisääminen

 • elämyksellinen myymäläympäristö

 • monikanavaisen sisällön tuottaminen ja julkaiseminen

 

Kun tunnistamme asiakkaan yksilölliset tarpeet tavoitelähtöisesti, pystymme valitsemaan oikeita optimoituja välineitä sekä menetelmiä niiden saavuttamiseksi.

Konsultointi

 

Järjestelmien tehoa hyödynnetään täysin silloin kun asiakkaallamme on riittävästi tietoa mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Siksi tarjoamme kattavan tietopaketin laajoista kokonaisuuksista. Kokonaisuuteen sisältyy käsitys ympäristöstä, ymmärrys asiakkaan psykologiasta, oikeasta sisällöstä, sen esitystavoista sekä tämän tiedon ympärille optimoitujen välineiden hyödyntämisestä. Näistä asioista konsultoimme ennen projektin aloittamista, projektin aikana ja koko järjestelmän elinkaaren ajan.

 

Erilaiset esitystekniikat sekä ohjelmistot ovat välineitä viestinnällisen tavoitteen saavuttamisessa. Mikään tekniikka ei korvaa laadukasta sisältöä ja sen tehokkaan hyödyntämisen strategiaa. Siksi painotamme ensimmäisenä kaupallisia tavoitteita, tavoitteiseen yltäviä laadukkaita sisältöjä ja vasta sitten esitystekniikan välineitä joilla sisältöä voidaan esittää.

 

Parhaan esitystekniikan löytämiseksi keräämme jatkuvasti tietoa valmistajilta, messuilta, alan julkaisuista ja artikkeleista. Testaamme käytännössä erilaisien komponenttien ja laitteiden eroja. Mielestämme on tärkeää tuntea valikoimien koko kirjo mahdollisimman kattavasti, jotta voimme toimia teknisesti puolueettomina. Meille puolueettomuus tarkoittaa, että keskustelemme monista teknisistä vaihtoehdoista sujuvasti, avoimesti ja rehellisesti asiakkaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiantuntijalausunnot

Tarjoamme asiakkaillemme asiantuntijalausuntoja erilaisiin tarpeisiin, kuten kilpailutuksia, vakuutusyhtiöitä tai budjetointia varten.

 
Projektinjohto

 

Asiantuntijamme ovat kokeneita projektijohtajia ja koulutettuja tiimin vetäjiä. Kun asiakkaan tarve on kartoitettu, ilmenee useasti asioita

sekä tarpeita joiden toteuttaminen vaatii useita yrityksiä.

Tällöin projektin onnistuminen on yrityksien keskinäisen yhteistyön,

koordinoinnin, aikatauluttamisen ja toimintamallien varassa. Olemme viestinnän ammattilaisia ja selkeä viestiminen on useiden sidosryhmien kesken toteutettavan projektin tärkeimpiä asioita.

Projektien prosessointi ja eri yrityksien tiimien kesken sujuvasti toimiminen on meille arkipäivää. Lähes jokaisessa toteuttamassamme projektissa on ollut mukana useita toimijoita. Erityisesti suurissa rakennushankkeissa.

 

Projektijohtamisen filosofiassamme ja tiimityössä on keskiössä asiakas sekä asiakkaan tavoite. Asiakkaan tavoitteen ja projektin ympärille kerätään osaava tiimi. Kaikkien asiantuntemusta hyödynnetään ja arvostetaan kokonaisuuden onnistumisessa. Väitämmekin olevamme taitavia projekti- ja tiimijohtajia.

 
Kumppanuus

 

Arkkitehti-, rakennesuuunnittelu-, sähkösuunnittelu-, ITC-, järjestelmä-, mainos-, media-, sisustus- , multimediatuotanto- ja markkinointikumppanit ovat tärkeässä asemassa toimivan kokonaisuuden toteuttamisessa. Strategia, sisältö, tekniikka, ympäristö ja kohderymä eivät ole erillisiä asioita. Onnistuneessa toimituksessa huomioidaan kaikkia edellä mainittuja elementtejä. Yhteistyössä kumppanien kanssa saavutamme asiakkaiden haastavimmatkin tavoitteet ja ratkaisemme vaikeimmatkin haasteet.

 
Koulutus

 

Tuotamme ja järjestämme digital signage -koulutuksia, joissa keskitymme asiakaskohtaisten järjestelmien operatiiviseen käyttöön. Koulutamme käytännönläheisesti kuinka järjestelmiä hyödynnetään jokapäiväisessä toiminnassa. Tavoitteita voivat olla kuinka lisätään viestinnän onnistumista ulkomainonnassa, yksittäisen tuotteen myyntiä myymälässä tai kuinka tehostetaan sisällön tuotantoa yleisesti. Tavoitteemme on edistää asiakkaan investoinnin tehokas hyödyntäminen.

 

Toimitamme myös räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Tuotamme yrityksellenne kohdennetun koulutuskokonaisuuden, jossa

hyödynnetään laajaa näkökulmaamme digitaaliseen viestintään ulkomainonnassa ja esitystekniikan välineisiin.

 
Valmennus

 

Uusien työkalujen käyttöönottamisessa suosittelemme säännöllistä ja toistuvaa valmennusta henkilöille jotka käyttävät niitä sekä strategiasta vastaaville avainhenkilöille. Tarjoamme valmennusta jossa huomioidaan yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja osaamisen taso.

 
Autamme mielellämme

 

Asiantuntijoillamme on kahdenkymmenen vuoden kokemus

esitystekniikasta ja liki viidentoista vuoden kokemus niiden hyödyntämisestä digital signage -järjestelmissä sekä digitaalisessa ulkomainonnassa. Näkemyksemme auttavat asiakkaitamme saavuttamaan kustannustehokkaita ja toimivia kokonaisuuksia. 

Ota yhteyttä, kysy lisää ja pyydä tarjous.
bottom of page